ਮੁੱਖ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਟੌਰਸ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੋਸਤੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ

ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਲੱਭੋ

ਟੌਰਸ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੋਸਤੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ

ਟੌਰਸ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ

ਟੌਰਸ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਮਹਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਾਮਦੇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਕਦੀ-ਕਦੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਰੋਗ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੈਬ ਬੁੱਲ ਲਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਦੋਨੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ itsਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ.ਮਾਪਦੰਡ ਟੌਰਸ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ
ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ❤++ ਸਟਾਰ _ ++ ❤++ ਸਟਾਰ _ ++ ++ ਸਟਾਰ _ ++
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ❤++ ਸਟਾਰ _ ++ ❤++ ਸਟਾਰ _ ++ ++ ਸਟਾਰ _ ++
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ❤ ❤ ❤++ ਸਟਾਰ _ ++
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ❤ ❤ ❤++ ਸਟਾਰ _ ++
ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ❤++ ਸਟਾਰ _ ++ ❤++ ਸਟਾਰ _ ++ ++ ਸਟਾਰ _ ++

ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ, ਟੌਰਸ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ.

ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਪਰੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਮੇਲ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਕ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ tendੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ.ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਨ ਦੋਸਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ.

ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ. ਇਸ ਲਈ, ਟੌਰਨੀਅਸ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹਨ.

ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ.ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੌਰਸ ਉਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਕਦੇ ਵੀ ਟੌਰਸ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ. ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਦੋਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਲਦ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੈਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ.

ਟੌਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਕੈਂਸਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਟੌਰਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀਨਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਉਸਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ energyਰਜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੌਰਸ ਆਪਣੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇਪਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.

ਵਿਹਾਰਕ ਟੌਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਤੀਬਰ minਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੈਬ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੌਰਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਚ ਮੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ

ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਚੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਟੌਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ' ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰੈਬ ਦਾ ਇਕ ਘਾਤਕ ਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਟੌਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਟੌਰਸ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੈਬ ਇਕ ਹੱਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੌਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਸਲਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ

ਟੌਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿਣ.

ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ, ਟੌਰਸ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੌਰਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਇਹ ਲੋਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹੇਗੰ remember ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ.

ਟੌਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ.

ਦੂਸਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਬਾਹਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ.

ਧਨਵਾਦੀ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ

ਉਹ ਸਥਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਟੌਰਨੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਹਨ. ਉਹ ਸਭ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ.

ਇਹ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ .

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਿਵ-ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ.

14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ

ਟੌਰਸ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੋਸਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ

ਧਰਤੀ ਤੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਟੌਰਸ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ giesਰਜਾ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਹਨ.

ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਜੰਮੇ, ਕਸਰ, ਟੌਰਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਸ਼ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਬਦਲੇ ਵਿਚ, ਟੌਰਸ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਸ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਆਖਰਕਾਰ, ਟੌਰਸ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੂਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੌਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.

ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੋ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੌਰਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਡੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਕੈਂਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੌਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਟੌਰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਸਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਮਰ ਭਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ inੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁੱਰਖਿਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ.

ਇਹ ਵਸਨੀਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਟੌਰਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਟੌਰਸ ਇੱਕ ਕਰੈਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ.

ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਦੋਸਤੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ forਗੁਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਟੌਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਂਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟੌਰਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਰੈਬ ਮਨਮੋਹਕ ਅਤੇ ਤੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਟੌਰਸ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ.


ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੌਰਸ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ

ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ

ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਸੰਕੇਤ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਕਸਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਪੈਟਰਿਓਨ 'ਤੇ ਡੈਨੀਸ

ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਲੱਭੋ

ਦਿਲਚਸਪ ਲੇਖ

ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਚੋਣ

ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੱਤ: ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉੱਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਈਡ
ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੱਤ: ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉੱਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਈਡ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਅਚਾਨਕ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬੁੱਧੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.
9 ਅਗਸਤ ਜਨਮਦਿਨ
9 ਅਗਸਤ ਜਨਮਦਿਨ
9 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਥੀਓ ਹੌਰਸਕੋਪ ਡਾ. ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਓ ਹੈ.
ਖਰਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ: ਇਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਖਰਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ: ਇਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਧੂ ਮੀਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ.
31 ਦਸੰਬਰ ਜਨਮਦਿਨ
31 ਦਸੰਬਰ ਜਨਮਦਿਨ
ਇੱਥੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ traਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਜੋ Astroshopee.com ਦੁਆਰਾ ਮਕਰ ਹੈ.
ਕਸਰ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਨੋਡ: ਕੋਮਲ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ
ਕਸਰ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਨੋਡ: ਕੋਮਲ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ
ਉੱਤਰ ਨੋਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਝਿਜਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.
ਇਕ ਮਿਸਤਰੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰੀਏ: ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
ਇਕ ਮਿਸਤਰੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰੀਏ: ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
ਜੇਮਿਨੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸਤ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾਵਾਦੀ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
8 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀ तुला ਹੈ - ਪੂਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ
8 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀ तुला ਹੈ - ਪੂਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ
ਇੱਥੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਪਿਆਰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.