ਮੁੱਖ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁੰਭਕਰਣ ਦੋਸਤੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ

ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਲੱਭੋ

ਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁੰਭਕਰਣ ਦੋਸਤੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ

ਮੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੰਭਕਰਣ ਦੀ ਦੋਸਤੀ

ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੰਭਰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੁੰਭੜਾ ਕਦੇ ਵੀ 'ਨਹੀਂ' ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਾਹਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ.

ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਗੀਆਂ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁੰਭਰੂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ.ਮਾਪਦੰਡ ਮੇਰੀਅਸ ਅਤੇ ਐਕਸਵੇਰੀਅਸ ਫ੍ਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਡਿਗਰੀ
ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ .ਸਤ ❤ ❤ ❤
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ .ਸਤ ❤ ❤ ❤
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ ਰੱਖਣਾ .ਸਤ ❤ ❤ ❤
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ❤++ ਸਟਾਰ _ ++ ❤++ ਸਟਾਰ _ ++ ++ ਸਟਾਰ _ ++
ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਔਸਤ ਹੇਠ ❤ ❤

ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਬੀਅਰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਸਤ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ.

ਥੋੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਮੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੁੰਭਰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ. ਮੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਚੁਟਕਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.ਇਹ ਇਕ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੰਦੀ.

ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਕੁੰਭਰੂ ਕਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੰਪੂਰਨ .ੰਗ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ. ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਇਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤ ਬਣਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਥੋਪਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ.ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁੰਭਰੂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ.

ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਜੋਖਮ ਲੈਣਗੇ, ਪਾਗਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਕੁੰਭਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਮੇਨ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਰੋਚਕ ਹੈ, ਕੁੰਭ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ.

ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਹਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ.

ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜੀਬ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਦੋਸਤ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਸਾਇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਚਮੁੱਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕੁਰੀਅਸ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਵਜੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ giesਰਜਾ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਦੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਤੰਤਰ ਦੋਸਤ

ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਅਨੰਦਮਈ ਹੈ. ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਨੇਤਾ ਹਨ.

ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੰਡੂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਲਈ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਮੇਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਰਥੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ.

ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ. ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਇੱਕ ਮੇਰੀਜ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਰੀਸੀਜ਼ ਮੂਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਨ.

ਇਹ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੱਚਣਾ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਚੁਟਕਲਾ ਦੱਸਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਅਨੰਦਮਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਫੀਬ 5 ਹੈ

ਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ energyਰਜਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੈ.

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮੇਰਿਕ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਭਰੂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ getਰਜਾਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੰਭਰੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਭਰੂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਭਰ ਹੈ,

ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕੂੜਾ राशि ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ. ਐਕੁਏਰੀਅਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹਨ. ਅਮੇਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੁੰਭਕਰਨੀ.

ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਰੇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁੰਭੂਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁੰਭਕਰਣ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ.

ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ methodsੰਗਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਮੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਦੋਸਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ

ਅਮੇਰ ਦੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਬਣਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੰਭਕਰਣ ਤੁਰੰਤ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਮੂਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਐਕੁਏਰੀਅਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਐਕੁਏਰੀਅਨ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ. ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ.

ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁੰਭਰੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਅਗਨੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਕੁੰਭਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੁੰਭਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ.

ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ.

ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਸ਼ ਮੇਹਰੀ ਹੈ, ਕੁੰਭਰਨੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਕੁੰਭਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੰਭਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ.


ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ

ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੀਆਂ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਇਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁੰਭ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ

ਮੇਰੀਅਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਕੁੰਭਰਨ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਪੈਟਰਿਓਨ 'ਤੇ ਡੇਨਿਸ

ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਲੱਭੋ

ਦਿਲਚਸਪ ਲੇਖ

ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਚੋਣ

ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੱਤ: ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉੱਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਈਡ
ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੱਤ: ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉੱਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਈਡ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਅਚਾਨਕ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬੁੱਧੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.
9 ਅਗਸਤ ਜਨਮਦਿਨ
9 ਅਗਸਤ ਜਨਮਦਿਨ
9 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਥੀਓ ਹੌਰਸਕੋਪ ਡਾ. ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਓ ਹੈ.
ਖਰਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ: ਇਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਖਰਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ: ਇਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਧੂ ਮੀਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ.
31 ਦਸੰਬਰ ਜਨਮਦਿਨ
31 ਦਸੰਬਰ ਜਨਮਦਿਨ
ਇੱਥੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ traਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਜੋ Astroshopee.com ਦੁਆਰਾ ਮਕਰ ਹੈ.
ਕਸਰ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਨੋਡ: ਕੋਮਲ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ
ਕਸਰ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਨੋਡ: ਕੋਮਲ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ
ਉੱਤਰ ਨੋਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਝਿਜਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.
ਇਕ ਮਿਸਤਰੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰੀਏ: ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
ਇਕ ਮਿਸਤਰੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰੀਏ: ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
ਜੇਮਿਨੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸਤ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾਵਾਦੀ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
8 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀ तुला ਹੈ - ਪੂਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ
8 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀ तुला ਹੈ - ਪੂਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ
ਇੱਥੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਪਿਆਰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.