ਮੁੱਖ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਟਾਈਗਰ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ: ਇਕ ਅਸੰਭਵ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਟਾਈਗਰ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ: ਇਕ ਅਸੰਭਵ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਟਾਈਗਰ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ

ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ, ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ.

ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੋੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਾਈਗਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਸਨੀਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.ਮਾਪਦੰਡ ਟਾਈਗਰ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ
ਭਾਵਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧ .ਸਤ ❤ ❤ ❤
ਸੰਚਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ❤ ❤ ❤ ❤
ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ .ਸਤ ❤ ❤ ❤
ਆਮ ਮੁੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ❤ ❤ ❤ ❤
ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ❤ ❤ ❤ ❤

ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜੇ ਟਾਈਗਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਧੀਵਾਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ,ੰਗ ਨਾਲ, ਘੋੜੇ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ

ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ. ਦੋਵੇਂ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੱਸਦੇ ਹਨ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਾਈਗਰਜ਼ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੋੜੇ ਪਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਘੋੜੇ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ.ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਦੋਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਟਾਈਗਰ ਬਹੁਤ ਦਬਦਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਾਈਗਰ ਫੈਸਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ, ਘੋੜੇ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ wayੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

ਦੋਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਟਾਈਗਰ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਟਾਈਗਰ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਇਕ ਵਧੀਆ ਜੋੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ, ਮਨੋਰੰਜਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ.ਅਗਸਤ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ

ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਕੋਈ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹਨ.

ਘੋੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੌੜ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰੀਜੋਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਲਿਆਉਣਗੇ.

ਇਹ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਟੀਚੇ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਗੜਬੜ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ.

ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘੋੜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਟਾਈਗਰ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਚੀਨੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਹਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਟਾਈਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ. ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੋੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਟਾਈਗਰ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ.

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਗਰਜ਼ ਅਤੇ ਘੋੜੇ getਰਜਾਵਾਨ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਉੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਘੋੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਾਈਗਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਘੋੜੇ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਈਗਰਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਬਹੁਤ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹਨ.

ਟਾਈਗਰ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ, ਦਾਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਜੇ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਟਾਈਗਰ ਅਤੇ aਰਤ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੇਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਹੈ.

ਟਾਈਗਰਸ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੋੜੇ ਚਲਾਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੌਧਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਹੇਗਾ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਤਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਮੂਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਟਾਈਗਰ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਨ.

ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਚਕ, ਘੋੜੇ ਕਦੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ' ਤੇ ਨਹੀਂ.

ਜਦੋਂ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਘੋੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਟਾਈਗਰ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬੱਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹਨ.

ਸਕਾਰਪੀਓ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ

ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਇਕ andਰਤ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸੰਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਜੋੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ toੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜਾ ਆਦਮੀ ਟਾਈਗਰ ਦੀ womanਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ. ਜਦੋਂ ਸੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਗਰਜ਼ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ.

ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਵਮੇਕਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਘੋੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਚੁੰਮਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਗਰ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ.

ਜੇ ਆਦਮੀ ਇਕ ਘੋੜਾ ਅਤੇ aਰਤ ਇਕ ਟਾਈਗਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਕਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਜੇ ਆਦਮੀ ਇਕ ਟਾਈਗਰ ਅਤੇ aਰਤ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਸੱਜਣ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਉੱਤਮ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਪੂਰਣ ਜੋੜਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ.

ਇਸ ਰੋਮਾਂਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਟਾਈਗਰਜ਼ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ.

ਘੋੜੇ ਅਸਲੀ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤਵਾਦੀ ਜੀਵ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਟਾਈਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਚਿਪਕੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਘੋੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਣਹੋਣੀ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ.

ਸਤੰਬਰ 24 ਰਾਸ਼ੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਨੁਕੂਲਤਾ

ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ alongੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ.

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਇਕ ਜੋੜਾ ਵਜੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਬੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਘੋੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਾਈਗਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੋੜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਇਸ ਜੋੜੀ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਤਾ. ਇਹ ਵਸਨੀਕ ਆਕਸਣ ਅਤੇ ਰੁਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਦਾਰਥਕ ਤੱਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਨਾ ਹੀ ਟਾਈਗਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.


ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ

ਟਾਈਗਰ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਘੋੜੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਟਾਈਗਰ ਲਵ ਅਨੁਕੂਲਤਾ: ਏ ਟੂ ਜੇਡ

ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ: ਏ ਤੋਂ ਜ਼ੈਡ

ਟਾਈਗਰ: ਬਹਾਦਰ ਚੀਨੀ ਜ਼ੀਡਿਓਕ ਐਨੀਮਲ

ਘੋੜਾ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਚੀਨੀ ਜ਼ੀਡਿਓਕ ਐਨੀਮਲ

ਚੀਨੀ ਪੱਛਮੀ ਰਾਸ਼ੀ

ਪੈਟਰਿਓਨ 'ਤੇ ਡੈਨੀਸ

ਦਿਲਚਸਪ ਲੇਖ

ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਚੋਣ

ਕੈਂਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੰਡਲੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2022
ਕੈਂਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੰਡਲੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2022
ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ...
ਲਿਓ ਅਤੇ ਲਿਬਰਾ ਫ੍ਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਅਨੁਕੂਲਤਾ
ਲਿਓ ਅਤੇ ਲਿਬਰਾ ਫ੍ਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਅਨੁਕੂਲਤਾ
ਲਿਓ ਅਤੇ ਲਿਬਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਏਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਥੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.
ਕੁਆਰੀ ਸੂਰਜ ਮਕਰ ਚੰਦਰਮਾ: ਇੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ
ਕੁਆਰੀ ਸੂਰਜ ਮਕਰ ਚੰਦਰਮਾ: ਇੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ
ਸੁਤੰਤਰ, ਵਿਰਜ ਸੂਰਜ ਮਕਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ.
ਕਸਰ ਡ੍ਰੈਗਨ: ਚੀਨੀ ਪੱਛਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਅਕ
ਕਸਰ ਡ੍ਰੈਗਨ: ਚੀਨੀ ਪੱਛਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਅਕ
ਆਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਚੈਨ, ਕੈਂਸਰ ਡ੍ਰੈਗਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ.
ਟੌਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ: ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਟੌਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ: ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੁatਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਚਾਰਟ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਮੀਨਜ ਮੈਨ ਅਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨੀ manਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ
ਮੀਨਜ ਮੈਨ ਅਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨੀ manਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ
ਇੱਕ ਮੀਨਜ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੰਭਕਰਨੀ aਰਤ ਇੱਕ ਦਿਆਲੂ ਜੋੜਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ changingੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ.
ਪਹਿਲੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ: ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਪਹਿਲੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ: ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਧ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.